Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
  
  
LLV 01.07.2019-05.07.2019.doc
  
7/17/2019 8:46 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 01/7/2019 đến ngày 05/7/2019
LLV 02.09.2019-06.09.2019.doc
  
9/3/2019 2:47 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 02/9/2019 đến ngày 06/9/2019
LLV 03.06.2019-07.06.2019.doc
  
8/26/2019 2:08 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 03/6/2019 đến ngày 07/6/2019
LLV 04.11.2019-08.11.2019.doc
  
11/4/2019 10:24 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019
LLV 05.08.2019-09.08.2019.doc
  
8/6/2019 9:23 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 05/8/2019 đến ngày 09/8/2019
LLV 07.10.2019-12.10.2019.doc
  
10/9/2019 9:21 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
LLV 08.07.2019-12.07.2019.doc
  
7/9/2019 10:39 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 08/7/2019 đến ngày 12/7/2019
LLV 09.09.2019-13.09.2019.doc
  
9/16/2019 9:40 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 09/09/2018 đến ngày 13/09/2018
LLV 10.06.2019-14.06.2019.doc
  
8/19/2019 2:17 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 10/6/2019 đến ngày 14/6/2019
LLV 12.08.2019-16.08.2019.doc
  
8/19/2019 2:18 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 12/08/2019 đến ngày 16/08/2019
LLV 15.07.2019-19.07.2019.doc
  
8/6/2019 9:19 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 15/7/2019 đến ngày 19/7/2019
LLV 16.09.2019-20.09.2019.doc
  
9/16/2019 9:41 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 16/09/2018 đến ngày 20/09/2018
LLV 17.06.2019-21.06.2019.doc
  
7/9/2019 10:40 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 17/6/2019 đến ngày 21/6/2019
LLV 18.11.2019-22.11.2019.doc
  
11/19/2019 10:12 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019
LLV 19.08.2019-23.08.2019.doc
  
8/19/2019 2:18 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 19/08/2019 đến ngày 23/08/2019
LLV 2018.05.07-05.11.doc
  
5/8/2018 10:58 AMNo presence informationDONGNAI\ninhlhLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018
LLV 2018.05.14-05.18.doc
  
5/23/2018 8:37 AMNo presence informationDONGNAI\ninhlhLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018
LLV 2018.05.21-05.25.doc
  
5/23/2018 8:37 AMNo presence informationDONGNAI\ninhlhLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018
LLV 2018.05.28-06.01.doc
  
9/16/2019 9:39 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 28/05/2018 đến ngày 01/06/2018
LLV 2018.06.04-06.08.doc
  
6/4/2018 11:28 AMNo presence informationDONGNAI\ninhlhLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 04/06/2018 đến ngày 08/06/2018
LLV 2018.06.11-06.15.doc
  
6/12/2018 8:36 AMNo presence informationDONGNAI\ninhlhLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 11/06/2018 đến ngày 15/06/2018
LLV 2018.06.18-06.22.doc
  
6/18/2018 5:00 PMNo presence informationDONGNAI\ninhlhLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 18/06/2018 đến ngày 22/06/2018
LLV 22.07.2019-26.07.2019.doc
  
9/25/2019 4:17 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 22/7/2019 đến ngày 26/7/2019
LLV 23.09.2019-27.09.2019.doc
  
9/25/2019 4:17 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 23/9/2019 đến ngày 27/9/2019
LLV 23.12.2019-27.12.2019.doc
  
12/25/2019 3:27 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019
LLV 26.08.2019-30.08.2019.doc
  
8/26/2019 2:09 PMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 26/8/2019 đến ngày 30/8/2019
LLV 29.07.2019-02.08.2019.doc
  
8/6/2019 9:22 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 29/7/2019 đến ngày 02/8/2019
LLV 30.09.2019-04.10.2019.doc
  
10/2/2019 8:42 AMNo presence informationTran Thi Phuong NgaLịch làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019
LLV.01.04-05.04.doc
  
4/2/2019 7:53 AMNo presence informationLê Thị Kim NgânLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 01/04/2019 đến ngày 05/04/2019
LLV.02.07-07.07.2018.doc
  
7/4/2018 3:14 PMNo presence informationDONGNAI\ninhlhLịch Làm việc tuần của Ban Giám đốc STC từ ngày 02/07/2018 đến ngày 06/07/2018
1 - 30Next