Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Home

:

Hỏi đáp: Phenyl Axetat là gì ? Tổng hợp lý thuyết Phenyl Axetat

Title

Phenyl Axetat là gì ? Tổng hợp lý thuyết Phenyl Axetat

Họ và tên

donghanhchocuocsongtotdep

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Địa chỉ Email

donghanhchocuocsongtotdep.vn@gmail.com

Tên câu hỏi

Phenyl Axetat là gì ? Tổng hợp lý thuyết Phenyl Axetat

Chủ đề hỏi đáp

 

Chủ đề hỏi đáp:ID

 

Nội dung câu hỏi


 Bạn đang tìm hiểu những thông tin liên quan đến Phenyl Axetat là gì ? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/phenyl-axetat-la-gi nhé !

Phenyl Axetat là gì ?

Phenyl axetat là este của phenol và axit acetic. Một cách mà nó có thể được sản xuất bởi tách carboxyl aspirin. Một cách khác mà nó có thể được sản xuất là từ phản ứng của phenol với axetic anhydride.

Phenyl axetat có thể được tách thành phenol và muối acetate, qua xà phòng hóa: làm nóng acetate phenyl với một base mạnh, chẳng hạn như sodium hydroxide, sẽ sản xuất phenol và sodium acetate. Hai hóa chất sau đó có thể được tách ra bởi nhiệt và gạn hoặc nhiệt và lọc.

Tham khảo bài viết khác:

·         axit acrylic: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/axit-acrylic-la-gi

·         vinyl axetat: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/vinyl-axetat-la-gi

Điều chế

- Phenyl axetat thường sản xuất từ phản ứng của phenol với anhydrit axetic.

   C6H5OH + (CH3CO)2O → CH3COOC6H5 + CH3COOH

- Một cách khác để sản xuất Phenyl axetat là tách cacboxyl aspirin

Tham khảo bài viết khác:

·         metyl metacrylat: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/metyl-metacrylat-la-gi

·         poliacrilonitrin: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/poliacrilonitrin-la-gi

Một số thông tin khác liên quan đến Phenyl Axetat

-       Công thức: C8H8O2

-       Mật độ: 1,07 g/cm³

-       Khối lượng phân tử: 136,1 g/mol

-       Điểm nóng chảy: -30 °C

-       Điểm sôi: 196 °C

-       Số CAS: 122-79-2

-       Khối lượng riêng: 1.075 g/mL

Tham khảo bài viết khác:

benzyl axetat:: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/benzyl-axetat-la-gi

isoamyl axetat: https://donghanhchocuocsongtotdep.vn/isoamyl-axetat-la-gi

Mạng Xã Hội Của Đồng Hành Cho Cuộc Sống Tốt Đẹp

http://stephenwbegi.atualblog.com/7389264/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://knoxycbay.blog-a-story.com/7426700/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://dantehnrvu.blogacep.com/7073003/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn04959.blogadvize.com/7515880/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://charlieyhlnq.bloggerbags.com/7186770/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://rylanzsncq.bloggosite.com/7536717/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn38271.bloggerswise.com/7434307/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://httpsthptchuyenlamsonvn76920.blogoscience.com/7422921/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://griffinacbab.blogproducer.com/7561349/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn27371.blogrelation.com/7452540/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://daltonhjhgd.blogrenanda.com/7532675/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://andreprtut.blogsidea.com/7559091/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://dantejvdkp.blogthisbiz.com/7336768/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://hectorotzce.blue-blogs.com/7423915/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://httpsthptchuyenlamsonvn37271.csublogs.com/7256503/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://kameronletid.is-blog.com/7555154/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://httpsthptchuyenlamsonvn59257.develop-blog.com/7518585/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://https-thptchuyenlamson-vn37162.dailyhitblog.com/7417384/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://stephengijkj.loginblogin.com/7490098/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

http://milomruwb.livebloggs.com/7556560/chia-se-cac-trang-web-giao-duc-gioi-thieu-cong-thuc-toan-hoc-vat-ly-hoa-hoc

 ​

Trả lời

 

HienThi

No
Approval Status Pending
 

Attachments

Created at 11/22/2021 2:22 PM by  
Last modified at 11/22/2021 2:22 PM by