Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
  
  
Trích yếu
  
  
  
  
  
Attachment11/11/2021
Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công
Chỉnh phủĐầu tưNghị địnhNo presence informationNguyen Ngoc Vy
  
Attachment9/13/2021
Quyết định ban hành danh mục mã phí, lệ phí
Bộ - Cơ quan ngang bộQuyết địnhNo presence informationTrần Thế Sơn
  
Attachment8/6/2021
Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực thú ý nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationTrần Thế Sơn
  
Attachment8/5/2021
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn thực phẩm
Bộ - Cơ quan ngang bộNgân sáchThông tưNo presence informationTrần Thế Sơn
  
Attachment7/12/2021
Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên
Bộ - Cơ quan ngang bộNo presence informationTrần Thế Sơn
  
Attachment7/8/2021
Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationTrần Thế Sơn
  
6/24/2021
lấy ý kiến dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành quy trình thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công tỉnh.
Sở Tài chínhNgân sáchCông vănNo presence informationNgo Thanh Hai
  
Attachment5/17/2021
Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
Bộ - Cơ quan ngang bộNgân sáchThông tưNo presence informationTrần Thế Sơn
  
Attachment7/4/2020
V/v công khai tình hình quyết toán DA hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019.
Bộ - Cơ quan ngang bộĐầu tưNo presence informationNguyen Ngoc Vy
  
Attachment3/13/2020
Công khai về quyết toán vốn đầu tư XDCB năm 2018 và quyết toán dự án hoàn thàn năm 2019
Sở Tài chínhĐầu tưKhácNo presence informationNguyen Ngoc Vy
  
3/20/2020
V/V triển khai Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
Sở Tài chínhĐầu tưNo presence informationNguyen Ngoc Vy
  
Attachment12/31/2019
Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Bộ - Cơ quan ngang bộNgân sáchThông tưNo presence informationPhạm Ngọc Cương
  
Attachment2/3/2020
Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống kết nối và chia sẻ dữ liệu ngành Tài chính
Bộ - Cơ quan ngang bộQuyết địnhNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment1/16/2020
Về việc công bố Danh mục văn bản vi pham pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019.
Bộ - Cơ quan ngang bộQuyết địnhNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment12/23/2019
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Chỉnh phủGiá - Công sảnNghị địnhNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment12/3/2019
Thông tư Hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Nhà nước đầu tư, quản lý
Bộ - Cơ quan ngang bộGiá - Công sảnThông tưNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
11/14/2019
V/v kết quả kiểm tra tình hình quyết toán DAHT năm 2018, chi phí QLDA và vốn đầu tư Chương trình MTQG
Bộ - Cơ quan ngang bộĐầu tưCông vănNo presence informationNguyen Ngoc Vy
  
Attachment3/10/2019
Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 3/10/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã
Bộ - Cơ quan ngang bộNgân sáchThông tưNo presence informationPhạm Ngọc Cương
  
Attachment8/21/2019
V/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế chế độ kế toán chủ đầu tư trong đơn vị hành chính sự nghiệp
Sở Tài chínhHành chính sự nghiệpCông vănNo presence informationLê Thị Kim Ngân
  
Attachment7/3/2019
Luật Quản lý thuế
Quốc hộiNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment5/6/2019
Về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationLê Thị Kim Ngân
  
Attachment11/6/2019
Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025
Bộ - Cơ quan ngang bộCông vănNo presence informationLê Thị Kim Ngân
  
Attachment5/10/2019
THÔNG TƯ Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment6/10/2019
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment3/30/2018
Thông tư hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment4/9/2019
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment1/7/2019
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2018
Bộ - Cơ quan ngang bộQuyết địnhNo presence informationDONGNAI\ninhlh
  
Attachment4/23/2019
V/v công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2018
Bộ - Cơ quan ngang bộĐầu tưCông vănNo presence informationNguyen Ngoc Vy
  
Attachment11/1/2018
Quyết định Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai
Sở Tài chínhQuyết địnhNo presence informationLê Thị Kim Ngân
  
Attachment3/21/2019
Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
Bộ - Cơ quan ngang bộThông tưNo presence informationDONGNAI\ninhlh
1 - 30Next