Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

120/2018/TT-BTC

Ngày ban hành

10/12/2018

Trích yếu

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC LỢI NHUẬN TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, THANH TOÁN PHẦN VỐN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ NƯỚC THAM GIA THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN HOÀN THÀNH THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ THUỘC DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ ĐOẠN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC TRÊN TUYẾN BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2017-2020

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Đầu tư

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

Attachments

120.2018.pdf    
Created at 1/11/2019 7:50 AM by Nguyen Ngoc Vy
Last modified at 1/11/2019 7:50 AM by Nguyen Ngoc Vy