Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

4777/BTC-ĐT

Ngày ban hành

4/23/2019

Trích yếu

V/v công khai tình hình quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2018

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Đầu tư

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

2

Attachments

107tw.pdf    
Created at 5/20/2019 9:46 AM by Nguyen Ngoc Vy
Last modified at 5/20/2019 9:46 AM by Nguyen Ngoc Vy