Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

33/2019/TT-BTC

Ngày ban hành

6/10/2019

Trích yếu

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21 tháng 4 năm 2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ và Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

Attachments

thong tu 33 -2019 cua BTC.pdf    
Created at 7/17/2019 4:19 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/17/2019 4:19 PM by DONGNAI\ninhlh