Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

26/2019/TT-BTC

Ngày ban hành

5/10/2019

Trích yếu

THÔNG TƯ Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

Attachments

TT 26.2019.TT-BTC.pdf    
Created at 7/17/2019 4:22 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/17/2019 4:22 PM by DONGNAI\ninhlh