Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

31/2019/TT-BTC

Ngày ban hành

5/6/2019

Trích yếu

Về việc Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

Attachments

31-BTC.signed.pdf    
Created at 7/26/2019 9:47 AM by Lê Thị Kim Ngân
Last modified at 7/26/2019 9:47 AM by Lê Thị Kim Ngân