Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

97/2019/NĐ-CP

Ngày ban hành

12/23/2019

Trích yếu

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự

Cơ quan ban hành

Chỉnh phủ

Cơ quan ban hành:ID

3

Lĩnh vực

Giá - Công sản

Lĩnh vực:ID

7

Thể loại

Nghị định

Thể loại:ID

6

Attachments

VanBanGoc_97.signed.pdf    
Created at 1/14/2020 3:01 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 1/14/2020 3:01 PM by DONGNAI\ninhlh