Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

70/2020/QĐ-BTC

Ngày ban hành

1/16/2020

Trích yếu

Về việc công bố Danh mục văn bản vi pham pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2019.

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Quyết định

Thể loại:ID

1

Attachments

QDd70_BTC.pdf    
Created at 2/13/2020 9:26 AM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 2/13/2020 9:28 AM by DONGNAI\ninhlh