Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

93/2019/TT-BTC

Ngày ban hành

12/31/2019

Trích yếu

Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Ngân sách

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

Attachments

93-2019-TT-BTC.pdf    
Created at 3/11/2020 2:46 PM by Phạm Ngọc Cương
Last modified at 3/12/2020 9:29 AM by Phạm Ngọc Cương