Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

1308/STC-ĐT

Ngày ban hành

3/20/2020

Trích yếu

V/V triển khai Thông tư 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước

Cơ quan ban hành

Sở Tài chính

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

Đầu tư

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

Created at 3/20/2020 3:08 PM by Nguyen Ngoc Vy
Last modified at 3/20/2020 3:08 PM by Nguyen Ngoc Vy