Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

4100/BTC-ĐT

Ngày ban hành

7/4/2020

Trích yếu

V/v công khai tình hình quyết toán DA hoàn thành sử dụng vốn nhà nước năm 2019.

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Đầu tư

Lĩnh vực:ID

5

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

74tw-2019.pdf    
Created at 4/28/2020 10:07 AM by Nguyen Ngoc Vy
Last modified at 4/28/2020 10:07 AM by Nguyen Ngoc Vy