Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

33/2021/TT-BTC

Ngày ban hành

5/17/2021

Trích yếu

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

Ngân sách

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

Attachments

33 2021 TT BTC MỨC, CHẾ ĐỘ THU CHI THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP.pdf    
Created at 6/16/2021 4:47 PM by Trần Thế Sơn
Last modified at 7/27/2021 9:25 PM by Trần Thế Sơn