Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

4142/STC-QLNS

Ngày ban hành

6/24/2021

Trích yếu

lấy ý kiến dự thảo Quyết định UBND tỉnh ban hành quy trình thu phí, lệ phí tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

Cơ quan ban hành

Sở Tài chính

Cơ quan ban hành:ID

5

Lĩnh vực

Ngân sách

Lĩnh vực:ID

4

Thể loại

Công văn

Thể loại:ID

2

Attachments

Created at 6/24/2021 2:16 PM by Ngo Thanh Hai
Last modified at 6/25/2021 4:07 PM by Ngo Thanh Hai