Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

55/2021/TT-BTC

Ngày ban hành

7/8/2021

Trích yếu

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

Thông tư

Thể loại:ID

3

Attachments

55 2021 TT BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.pdf    
Created at 7/20/2021 11:12 AM by Trần Thế Sơn
Last modified at 7/20/2021 11:12 AM by Trần Thế Sơn