Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Số ký hiệu

56/2021/TT-BTC

Ngày ban hành

7/12/2021

Trích yếu

Hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục thường xuyên

Cơ quan ban hành

Bộ - Cơ quan ngang bộ

Cơ quan ban hành:ID

4

Lĩnh vực

 

Lĩnh vực:ID

 

Thể loại

 

Thể loại:ID

 

Attachments

56 2021 TT BTC hướng dẫn định mức chi cho cho hoạt động kiểm định chất lượng thuộc lĩnh vực giáo dục.pdf    
Created at 7/27/2021 9:24 PM by Trần Thế Sơn
Last modified at 8/23/2021 6:44 PM by Trần Thế Sơn