Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai quyết toán NSNN năm 2017

Năm báo cáo

2017

Biểu mẫu

Biểu mẫu 46 - 58

Sổ quyết định/Văn bản công bố

137/NQ-HĐND

Ngày công bố

12/7/2018
Approval Status Approved
 

Attachments

du thao quyet dinh cong khai quyết toán 2017.doc    
137 2018 NQ HĐND phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.pdf    
BAO CAO_2.xlsx    
Created at 4/5/2019 3:06 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 4/5/2019 3:06 PM by DONGNAI\ninhlh