Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai quyết toán NSNN năm 2018

Năm báo cáo

2018

Biểu mẫu

Biểu mẫu 62 - 68

Sổ quyết định/Văn bản công bố

4390/QĐ-UBND

Ngày công bố

12/31/2019
Approval Status Approved
 

Attachments

2020-QD-4390 Công bố công khai quyết toán năm 2018.pdf    
BAO CAO (1).xlsx    
Created at 7/10/2020 9:25 AM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/10/2020 9:28 AM by DONGNAI\ninhlh