Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai quyết toán NSNN năm 2019

Năm báo cáo

2019

Biểu mẫu

Biểu mẫu 62 - 68

Sổ quyết định/Văn bản công bố

5006/QĐ-UBND

Ngày công bố

12/30/2020
Approval Status Approved
 

Attachments

BAO CAO (1).xlsx    
2-2020-QD-5006.pdf    
Created at 1/4/2021 4:08 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 1/4/2021 4:09 PM by DONGNAI\ninhlh