Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai quyết toán ngân sách: Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.

Tên báo cáo

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.

Năm báo cáo

2020

Biểu mẫu

Biểu mẫu 62 - 68

Sổ quyết định/Văn bản công bố

Quyết định số 5195/QĐ-UBND

Ngày công bố

12/24/2021
Approval Status Approved
 

Attachments

2-2021-QD-5195.pdf    
QT-2020-N-B62-TT343-75.xlsx    
QT-2020-N-B65-TT343-75.xlsx    
QT-2020-N-B64-TT343-75.xlsx    
QT-2020-N-B68-TT343-75.xlsx    
QT-2020-N-B66-TT343-75.xlsx    
QT-2020-N-B67-TT343-75.xlsx    
QT-2020-N-B63-TT343-75.xlsx    
Created at 12/30/2021 8:19 AM by Nguyễn Thị Hồng . Nhung
Last modified at 12/30/2021 9:59 AM by DONGNAI\ninhlh