Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai dự toán ngân sách: Công khai nội dung trình HĐND tỉnh về dự toán NSNN tỉnh Đồng Nai năm 2019

Tên báo cáo

Công khai nội dung trình HĐND tỉnh về dự toán NSNN tỉnh Đồng Nai năm 2019

Năm báo cáo

2,019

Biểu mẫu

Biểu mẫu 33 - 46

Số quyết định/Văn bản công bố

13608/UBND-KT

Ngày công bố

12/11/2018
Approval Status Approved
 

Attachments

CV-13608-2018_Signed.pdf    
So lieu.rar    
Dự thảo UBT.doc    
Created at 3/21/2019 7:37 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 4/3/2019 8:56 AM by DONGNAI\ninhlh