Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai dự toán NSNN tỉnh Đồng Nai năm 2018

Năm báo cáo

2,018

Biểu mẫu

Biểu mẫu 46 - 58

Số quyết định/Văn bản công bố

120/QĐ-UBND

Ngày công bố

1/11/2018
Approval Status Approved
 

Attachments

120QĐ cong khai du toan 2018-TL minh chung Bieu 7.pdf    
Created at 4/16/2019 2:03 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 4/16/2019 2:03 PM by DONGNAI\ninhlh