Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Tờ trình công khai dự toán NSNN năm 2020

Năm báo cáo

2,020

Biểu mẫu

Biểu mẫu 33 - 46

Số quyết định/Văn bản công bố

13492/TTr-UBND

Ngày công bố

11/20/2019
Approval Status Approved
 

Attachments

6844QLNS-.pdf    
Created at 12/11/2019 6:25 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/10/2020 8:43 AM by DONGNAI\ninhlh