Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai dự toán ngân sách: Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tên báo cáo

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Năm báo cáo

2,020

Biểu mẫu

Biểu mẫu 46 - 58

Số quyết định/Văn bản công bố

4191/QĐ-UBND

Ngày công bố

12/24/2019
Approval Status Approved
 

Attachments

qd4191.pdf    
BAOCAO.xlsx    
Created at 1/14/2020 3:20 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/10/2020 8:43 AM by DONGNAI\ninhlh