Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai dự toán ngân sách: Công khai nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tên báo cáo

Công khai nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Năm báo cáo

2,022

Biểu mẫu

Biểu mẫu 33 - 46

Số quyết định/Văn bản công bố

8212/STC-QLNS

Ngày công bố

12/9/2021
Approval Status Approved
 

Attachments

DT-2022-N-B43-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B40-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B34-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B45-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B43-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B38-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B33-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B42-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B44-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B40-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B39-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B36-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B45-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B38-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B36-TT343-75.xlsx    
8212 STC_cong_khai.pdf    
DT-2022-N-B42-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B41-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B35-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B34-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B39-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B41-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B37-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B33-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B37-TT343-75.xlsx    
DT-2022-N-B44-TT343-75.pdf    
DT-2022-N-B35-TT343-75.pdf    
Created at 12/16/2021 10:08 AM by Nguyễn Thị Hồng . Nhung
Last modified at 12/16/2021 10:18 AM by DONGNAI\ninhlh