Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai thực hiện dự toán NSNN quý I/2019

Năm báo cáo

2019

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

1304/STC-NSNN

Ngày công bố

3/18/2019
Approval Status Approved
 

Attachments

1304 2019 NSNN công khai quý I.pdf    
BAO CAO.xlsx    
Bao cao thu chi quý I.doc    
Created at 4/3/2019 9:13 AM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 4/3/2019 9:15 AM by DONGNAI\ninhlh