Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai thực hiện dự toán ngân sách: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2021

Tên báo cáo

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý III năm 2021

Năm báo cáo

2021

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

6603/STC-QLNS

Ngày công bố

10/8/2021
Approval Status Approved
 

Attachments

TH-2021-9T-B59-TT343-75.xlsx    
TH-2021-9T-B61-TT343-75 BAN KY.pdf    
TH-2021-9T-B60-TT343-75 BẢN KY.pdf    
6603.STC CONG_KHAI.pdf    
TH-2021-9T-B60-TT343-75.xlsx    
TH-2021-9T-B59-TT343-75 BẢN KÝ.pdf    
TH-2021-9T-B61-TT343-75.xlsx    
Created at 11/8/2021 9:15 AM by Nguyễn Thị Hồng . Nhung
Last modified at 11/8/2021 9:23 AM by DONGNAI\ninhlh