Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai thực hiện dự toán ngân sách: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Tên báo cáo

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

Năm báo cáo

2021

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

52/STC-QLNS

Ngày công bố

1/6/2022
Approval Status Approved
 

Attachments

TH-2021-N-B61-TT343-75.xlsx    
TH-2021-N-B60-TT343-75.xlsx    
52 STC CONG_KHAI_THUC_HIEN_DU_TOAN_NGAN_SACH_NAM_2021.pdf    
TH-2021-N-B59-TT343-75.xlsx    
Created at 1/6/2022 1:49 PM by Nguyễn Thị Hồng . Nhung
Last modified at 1/6/2022 1:53 PM by DONGNAI\ninhlh