Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai thực hiện dự toán NSNN quý II/2019

Năm báo cáo

2019

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

2971/STC-NSNN

Ngày công bố

6/6/2019
Approval Status Approved
 

Attachments

Công khai thu chi quý II.doc    
2971 2019 NSNN công khai quý II.pdf    
Bieu 59-60-61.xlsx    
Created at 6/12/2019 2:58 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 6/12/2019 2:58 PM by DONGNAI\ninhlh