Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai thực hiện dự toán NSNN quý III/2019

Năm báo cáo

2019

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

5063/STC-QLNS

Ngày công bố

9/16/2019
Approval Status Approved
 

Attachments

Công khai thu chi quý III.doc    
Bieu 59-60-61.xlsx    
5063QLNS.signed.pdf    
Created at 9/16/2019 3:14 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 9/16/2019 3:14 PM by DONGNAI\ninhlh