Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai thực hiện dự toán ngân sách: Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2020

Tên báo cáo

Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2020

Năm báo cáo

2020

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

1770/STC-QLNS

Ngày công bố

4/13/2020
Approval Status Approved
 

Attachments

1770QLNS.signed.pdf    
BAO_CAO (1).xlsx    
CONG_KHAI.doc    
Created at 4/13/2020 4:02 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/10/2020 8:41 AM by DONGNAI\ninhlh