Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai thực hiện dự toán ngân sách: Công khai tình hình thực hiện ngân sách 06 tháng đầu năm 2020

Tên báo cáo

Công khai tình hình thực hiện ngân sách 06 tháng đầu năm 2020

Năm báo cáo

2020

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

3626/STC-QLNS

Ngày công bố

8/7/2020
Approval Status Approved
 

Attachments

3626.signed.pdf    
BÁO CÁO.xlsx    
Created at 7/9/2020 10:52 AM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/10/2020 8:41 AM by DONGNAI\ninhlh