Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai thực hiện dự toán NSNN Quý IV/2019

Năm báo cáo

2019

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

237/STC-QLNS

Ngày công bố

1/14/2020
Approval Status Approved
 

Attachments

237QLNS.signed.pdf    
BAO CAO.xlsx    
Created at 7/10/2020 9:17 AM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 7/10/2020 9:17 AM by DONGNAI\ninhlh