Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai

:

Công khai thực hiện dự toán ngân sách: Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2020

Tên báo cáo

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN 9 tháng đầu năm 2020

Năm báo cáo

2020

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

5643/STC-NSNN

Ngày công bố

10/7/2020
Approval Status Approved
 

Attachments

BAO_CAO (1).xlsx    
BAO_CAO.pdf    
BAO_CAO_2.pdf    
CONG_KHAI_THU_CHI_9_THANG_2020.pdf    
BAO_CAO_3.pdf    
Created at 10/12/2020 2:48 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 10/12/2020 2:51 PM by DONGNAI\ninhlh