Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Công khai tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2020

Năm báo cáo

2020

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

7759/STC-QLNS

Ngày công bố

12/31/2020
Approval Status Approved
 

Attachments

TH-2020-N-B61-TT343-75.pdf    
TH-2020-N-B59-TT343-75.pdf    
7759.31.12.2020 CONG_KHAI_TINH_HINH_THUC_HIEN_DU_TOAN_NGAN_SACH_NHA_NUOC_NAM_2020.pdf    
TH-2020-N-B60-TT343-75.pdf    
Created at 3/29/2021 10:05 PM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 3/29/2021 10:05 PM by DONGNAI\ninhlh