Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tên báo cáo

Tình hình thực hiện dự toán NSNN quý 1 năm 2021

Năm báo cáo

2021

Biểu mẫu

Biểu mẫu 59 - 61

Số quyết định/Văn bản công bố

1922/STC-QLNS

Ngày công bố

4/7/2021
Approval Status Approved
 

Attachments

TH-2021-Q1-B60-TT343-75.pdf    
TH-2021-Q1-B61-TT343-75.pdf    
TH-2021-Q1-B59-TT343-75.pdf    
1922.7.4.2021.CONG_KHAI_THUC_HIEN_DU_TOAN_NSNN_NAM_2021_QUY_I.pdf    
Created at 4/12/2021 9:15 AM by DONGNAI\ninhlh
Last modified at 4/14/2021 4:04 PM by DONGNAI\ninhlh