• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016

Văn phòng Sở

​ I. Thông tin liên hệ:
  • Điện thoại: (0251) 3847 778
  • Fax: (0251) 3847 433
II. Lãnh đạo phòng:

Chánh Văn phòng: Đ/c Nguyễn Lương Hòa

Năm sinh: 1978

Quê quán: Đà Nẵng

Trình độ:  Cử nhân Kinh tế

Email: hoanl@dongnai.gov.vn 

Điện thoại: 0908 000 882


Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Mai Trần Cát Tường

Năm sinh: 1978

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Email: tuongmtc@dongnai.gov.vn 

Điện thoại: 0945 294 292


Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Hoàng Thị Thu Vân

Năm sinh: 1986

Quê quán: Bình Trị Thiên

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Email: vanhtt@dongnai.gov.vn 

Điện thoại: 0938 392 300


 
III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
- Tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết và thực hiện các nhiệm vụ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng, tổ chức bộ máy và biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng và kiện toàn công tác tổ chức, đảm bảo việc tuyển chọn và đề bạt đúng những người có đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh.
- Đề xuất việc đào tạo và đào tạo lại về quản lý tài chính - kinh tế, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các nghiệp vụ chuyên môn cho công chức viên chức thuộc Sở.
- Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức theo chức năng quản lý của Sở đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật.
- Phối hợp với lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, Pháp luật của nhà nước và chủ trương đường nối, Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời về nghiệp vụ hành chính như: công văn đi, đến, lưu trữ và nhất là việc luân chuyển công văn trong nội bộ một cách khoa học, quản lý và sử dụng con dấu đúng qui định.
- Quản lý các nguồn kinh phí của cơ quan, thực hiện hạch toán, kế toán, lập báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định.
- Quản lý tài sản, các phương tiện vận chuyển, phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan theo qui định.
- Phối hợp với tổ tin học quản lý hệ thống mạng công nghệ thông tin nội bộ và ngành tài chính.
- Quản lý việc thực hiện chương trình ISO.
- Đảm bảo bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước. Đảm bảo vệ sinh, trật tự và an toàn, phòng cháy chữa cháy.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​