Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Thanh tra Sở

​ I. Thông tin liên hệ:
  • Điện thoại: (0251) 3842 284
  • Fax: (0251) 3847 433
II. Lãnh đạo phòng:

 

Chánh Thanh tra: Đ/c Đặng Thành Châu

Năm sinh: 1968​

Quê quán: Bình Dương

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Email: chaudt@dongnai.gov.vn

Điện thoại: 0913 137 282​ 

 

Phó Chánh Thanh tra: Đ/c Đặng Đình Hải

Năm sinh: 1965

Quê quán: Bình Dương

Trình độ: Cử nhân kinh tế

Email: haidd@dongnai.gov.vn

Điện thoại: 0919 276 955

 


Phó Chánh Thanh tra​: Đ/c Trương Đình Phúc
Năm sinh: 1966
Quê quán: Thừa Thiên Huế
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Email: phuctd@dongnai.gov.vn
Điện thoại: 0904 723 138

 
 III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
      Tham mưu cho giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên quy định theo chức năng nhiệm vụ của sở Tài chính thuộc lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra và các nhiệm vụ được phân công như:
- Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật.
- Thanh tra tài chính đối với các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức kinh tế, văn hóa - xã hội, doanh nghiệp và công dân theo thẩm quyền, thanh tra đối với các cơ quan, tổ chức thuộc sở , theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với cơ quan thanh tra tài chính ở Trung Ương thực hiện thanh tra tài chính đối với các cơ quan HCSN và doanh nghiệp do Trung Ương quản lý trên địa bàn theo quy định của Bộ Trưởng Bộ Tài chính.
- Xem xét, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật về tài chính theo quy định của pháp luật.
- Tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong các đơn vị thuộc Sở; Tổng hợp tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong toàn tỉnh để báo cáo UBND Tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc phân công.​

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​