Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Công khai Ngân sách tỉnh Đồng Nai


Công khai quyết toán ngân sách
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSổ quyết định/Văn bản công bốNgày công bố
1Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai2022Biểu mẫu 62 - 68343/QĐ-UBND 07/02/2024
2Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.2021Biểu mẫu 62 - 68Quyết định số 3639/QĐ-UBND 28/12/2022
3Công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của tỉnh Đồng Nai.2020Biểu mẫu 62 - 68Quyết định số 5195/QĐ-UBND 24/12/2021
4Công khai quyết toán NSNN năm 20192019Biểu mẫu 62 - 685006/QĐ-UBND30/12/2020
5Công khai quyết toán NSNN năm 20182018Biểu mẫu 62 - 684390/QĐ-UBND31/12/2019
6Công khai quyết toán NSNN năm 20172017Biểu mẫu 46 - 58137/NQ-HĐND07/12/2018

Công khai thực hiện dự toán ngân sách
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSổ quyết định/Văn bản công bốNgày công bố
1CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN QUÝ I NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI2024Biểu mẫu 59 - 612010/STC-NSNN08/04/2024
2CÔNG KHAI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI2023Biểu mẫu 59 - 61111/STC-NSNN08/01/2024
3Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 20232023Biểu mẫu 59 - 615907/STC-NSNN10/03/2023
4Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 20232023Biểu mẫu 59 - 613900/STC-NSNN07/07/2023
5Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2023.2023Biểu mẫu 59 - 611726/STC-NSNN05/04/2023
6Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20222022Biểu mẫu 59 - 6118/STC-QLNS04/01/2023
7Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng năm 20222022Biểu mẫu 59 - 616042/STC-QLNS07/10/2022
8Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý II năm 20222022Biểu mẫu 59 - 613965/STC-QLNS05/07/2022
9Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước Quý I năm 20222022Biểu mẫu 59 - 611856/STC-QLNS06/04/2022
10Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 20212021Biểu mẫu 59 - 6152/STC-QLNS06/01/2022
1 - 10 Next

Công khai dự toán ngân sách
STTTên báo cáoNăm báo cáoBiểu mẫuSổ quyết định/Văn bản công bốNgày công bố
1CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 TỈNH ĐỒNG NAI2,024Biểu mẫu 46 - 58Quyết định số 3493/QĐ-UBND29/12/2023
2Công khai nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.2,024Biểu mẫu 33 - 467430/STC-NSNN28/11/2023
3Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 tỉnh Đồng Nai.2,023Biểu mẫu 46 - 583665/QĐ-UBND29/12/2022
4Công khai nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.2,023Biểu mẫu 33 - 467273/STC-QLNS28/11/2022
5Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 tỉnh Đồng Nai.2,022Biểu mẫu 46 - 585201/QĐ-UBND24/12/2021
6Công khai nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.2,022Biểu mẫu 33 - 468212/STC-QLNS09/12/2021
7Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai2,021Biểu mẫu 46 - 584989/QĐ-UBND30/12/2020
8Công khai nội dung trình HĐND tỉnh quyết định dự toán NSNN 20212,021Biểu mẫu 33 - 467033/STC-QLNS04/12/2020
9Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai2,020Biểu mẫu 46 - 584191/QĐ-UBND24/12/2019
10Tờ trình công khai dự toán NSNN năm 20202,020Biểu mẫu 33 - 4613492/TTr-UBND20/11/2019
1 - 10 Next

Công khai tổng hợp tình hình công khai ngân sách đơn vị trực thuộc
Chưa có dữ liệu.

Công khai Quyết toán vốn đầu tư XDCB
Chưa có dữ liệu.

Tài liệu khuyến khích công khai
STTTên báo cáoFile đính kèm
1KẾ HOẠCH VAY VÀ TRẢ NỢ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 03 NĂM 2024-2026
2TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2022
3BÁO CÁO KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH TỈNH ĐỒNG NAI 03 NĂM 2024-2026
22023bc372.pdf    
4BÁO CÁO XÂY DỰNG DỰ TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH 03 NĂM 2024-2026
5HƯỚNG DẪN XÂU DỰNG DỰ TOÁN 2024 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 03 NĂM 2024-2026
6TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2021
7KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỒNG NAI 03 NĂM(2023-2025)
8KẾ HOẠCH TRẢ NỢ CÔNG NĂM 2023 + 03 NĂM 2023-2025
9BÁO CÁO XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2023 + KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 03 NĂM 2023-2025
10HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 03 NĂM 2023-2025

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​