Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn phòng Sở

​ I. Thông tin liên hệ:
  • Điện thoại: (0251) 3847 778
  • Fax: (0251) 3847 433
II. Lãnh đạo phòng:

Phó Chánh Văn phòng: Đ/c Mai Trần Cát Tường

Năm sinh: 1978

Quê quán: Quảng Nam

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Email: tuongmtc@dongnai.gov.vn 

Điện thoại: 0945 294 292 
III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
- Tham mưu cho Giám đốc Sở giải quyết và thực hiện các nhiệm vụ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các chi cục và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và theo quy định của pháp luật.
- Tham mưu cho Ban Giám đốc xây dựng, tổ chức bộ máy và biên chế cho phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao chất lượng và kiện toàn công tác tổ chức, đảm bảo việc tuyển chọn và đề bạt đúng những người có đủ tiêu chuẩn theo từng chức danh.
- Đề xuất việc đào tạo và đào tạo lại về quản lý tài chính - kinh tế, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, các nghiệp vụ chuyên môn cho công chức viên chức thuộc Sở.
- Đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức theo chức năng quản lý của Sở đúng với các quy định hiện hành của Pháp luật.
- Phối hợp với lãnh đạo các Phòng, Ban, đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, Pháp luật của nhà nước và chủ trương đường nối, Nghị quyết của Đảng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm và các báo cáo chuyên đề theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.
- Đảm bảo thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời về nghiệp vụ hành chính như: công văn đi, đến, lưu trữ và nhất là việc luân chuyển công văn trong nội bộ một cách khoa học, quản lý và sử dụng con dấu đúng qui định.
- Quản lý các nguồn kinh phí của cơ quan, thực hiện hạch toán, kế toán, lập báo cáo quyết toán kinh phí theo quy định.
- Quản lý tài sản, các phương tiện vận chuyển, phương tiện thông tin liên lạc của cơ quan theo qui định.
- Phối hợp với tổ tin học quản lý hệ thống mạng công nghệ thông tin nội bộ và ngành tài chính.
- Quản lý việc thực hiện chương trình ISO.
- Đảm bảo bảo vệ bí mật nội bộ, bí mật nhà nước. Đảm bảo vệ sinh, trật tự và an toàn, phòng cháy chữa cháy.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban giám đốc phân công

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​