Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp

​ I. Thông tin liên hệ:

·         Điện thoại: (0251) 3847 282
·         Fax: (0251) 3847 433

II. Lãnh đạo phòng:

Trưởng phòng: Đ/c Huỳnh Minh Phước
Năm sinh: 1975
Quê quán: Quảng Ngãi
Trình độ: Kỹ sư xây dựng
Email: phuochm@dongnai.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Đ/c Nguyễn Thị Lan Thi

Năm sinh: 1981

Quê quán: Bình Dương

Trình độ: Cử nhân Kinh tế

Email: thintl@dongnai.gov.vn 

Điện thoại: 0906 611 515​

​​
Phó Trưởng phòng: Đ/c Ngô Thanh Hải
Năm sinh: 1979
Quê quán: Tây Ninh
Trình độ: Cử nhân kinh tế
Email: haint@dongnai.gov.vn
Điện thoại: 0919 166 799​

III. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

Tham mưu cho giám đốc Sở thực hiện các nhiệm vụ được cấp trên quy định theo chức năng nhiệm vụ của sở Tài chính thuộc lĩnh vực quản lý tài chính – hành chính sự nghiệp và các nhiệm vụ được phân công như:
 - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, giám sát các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hàng năm; Thực hiện thống nhất các chế độ, định mức chi tiêu tài chính của Nhà nước thuộc lĩnh vực HCSN theo quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng ngân sách ở các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán khi phát hiện chi vượt dự toán, chi sai chính sách chế độ hoặc không chấp hành chế độ báo cáo của Nhà nước.
- Thẩm định quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp... có sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định và thông báo quyết toán đối với các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có sử dụng ngân sách tỉnh; Thẩm định quyết toán kinh phí uỷ quyền của ngân sách Trung ương do địa phương thực hiện báo cáo Phòng Ngân sách trình Giám đốc phê duyệt.
            - Tổng hợp tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tại các đơn vị đang quản lý, lập tổng quyết toán ngân sách hàng năm báo cáo Phòng Ngân sách để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, báo cáo Bộ Tài chính.
- Thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định phân bổ dự toán ngân sách của các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp... có sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.
- Tổng hợp dự toán ngân sách năm của khối HCSN. Tiếp nhận đăng ký và tham mưu Giám đốc có ý kiến đề nghị điều chỉnh phân bổ dự toán năm theo mục lục ngân sách hiện hành (khi cần) đối với các cơ quan đơn vị dự toán cấp I sau khi có quyết định của UBND tỉnh giao chỉ tiêu ngân sách năm.
- Nghiên cứu, tham mưu Ban Giám đốc đề xuất UBND tỉnh vận dụng những chính sách - chế độ của Trung ương phù hợp với từng loại hình hoạt động của các đơn vị trong khối HCSN.
- Tham gia, góp ý văn bản, dự thảo thông tư của Bộ Tài chính, của các ngành liên quan đến công tác tài chính khối HCSN tỉnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được giám đốc phân công.

Các trang giới thiệu khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​