Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Tin Tài chính ngân sách

Mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang kể từ ngày 01/07/2024.

Mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang kể từ ngày 01/07/2024.

Thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 7/2024

Kho bạc nhà nước công bố tỷ giá ngoại tệ tháng 7/2024 để làm cơ sở hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định

THU CHI NGÂN SÁCH 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

Tình hình thu ngân sách 5 tháng đầu năm của tỉnh Đồng Nai vẫn đảm bảo và đạt tiến độ so với kế hoạch tỉnh giao

Thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2024

Kho bạc nhà nước công bố tỷ giá ngoại tệ tháng 6/2024 để làm cơ sở hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định

Thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 5/2024

Kho bạc nhà nước thông báo tỷ giá ngoại tệ tháng 5/2024 để làm cơ sở hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định

Năm 2024, tiếp tục cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao

Năm 2024, tiếp tục cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao

Phấn đấu giảm tỷ trọng chi thường xuyên ngân sách nhà nước xuống khoảng dưới 60% và điều hành ngân sách nhà nước

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước

Nguyên tắc chung: Kho Bạc nhà nước kiểm tra, kiểm soát, đối chiếu các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước

Ngày 22/06/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

Hướng dẫn xác định mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên giao tự chủ năm đầu thời kỳ ổn định đối với đơn vị trực thuộc nhóm 3 và nhóm 4

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Hướng dẫn xác định Tổng các khoản thu (A) và Tổng các khoản chi (B) trong Công thức xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên của Đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày 16/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập,

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​