• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016

/ Văn bản triển khai

Hướng dẫn phân bổ và giao dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2022 về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Xem tiếp >>

Quy định lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC Ngày 16 tháng 09 năm 2022 về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Xem tiếp >>

Cơ quan ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới

Ngày 16 tháng 09 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Xem tiếp >>

Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Sở Tài chính có Văn bản số 7631/STC-TCHCSN gửi các Sở, ban, ngành về hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023

Xem tiếp >>

Yêu cầu quyết toán và duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc Hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, theo đó tại Điều 65, 66 có quy định các yêu cầu quyết toán và duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Xem tiếp >>

Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước: Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc Hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, theo đó, tại khoản 2 Điều 49 có quy định:

Xem tiếp >>

Điều chỉnh dự toán và thời gian điều chỉnh dự toán đã giao cho các đơn vị sử dụng ngân sách

Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc Hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, theo đó, tại Điều 53 có quy định

Xem tiếp >>

Các khoản dự toán được chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau

Ngày 21 tháng 12 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước, theo đó tại Điều 43 có quy định các khoản dự toán được chuyển nguồn ngân sách từ năm trước sang năm sau

Xem tiếp >>

12 hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước

Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc Hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, theo đó tại Điều 18 có quy định Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước

Xem tiếp >>

Thông báo kết quả đánh giá công vụ đối với các sở, ban, ngành và địa phương trong lĩnh vực tài chính năm 2022

Thông báo kết quả đánh giá công vụ đối với các sở, ban, ngành và địa phương trong lĩnh vực tài chính năm 2022

Xem tiếp >>
1 - 10 Next

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​