• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Chỉ thị về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu

Ngày 02/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo đó, một số nhiệm vụ trong tâm trong Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/3/2023 mà Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương thực hiện như:

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính; kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tại đơn vị, địa phương, Thủ trưởng đơn vị là trưởng ban chỉ đạo, thành viên là các trưởng phòng, ban có liên quan, không cử cấp phó dự thay; khắc phục dứt điểm tình trạng giao khoán cho cấp phó, cho công chức, viên chức tham mưu công tác cải cách hành chính;

- Đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng việc tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa các cấp;bố trí nhân sự phù hợp để truyền thông về lợi ích, hướng dẫn, hỗ trợ người dân trực tiếp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phấn đấu đạt mục tiêu kế hoạch đề ra;

- Chấn chỉnh công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp; khắc phục dứt điểm tình trạng hồ sơ trễ hạn kéo dài, dừng trả hồ sơ chưa đúng quy định,kết thúc hồ sơ khi chưa có kết quả trả người dân dẫn đến phản ánh, kiến nghị lên Tổng đài 1022; thực hiện nghiêm việc xin lỗi người dân khi hồ sơ trễ hẹn; chú trọng bồi dưỡng đạo đức công vụ, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ các đơn vị, địa phương;

- Tổ chức truyền thông, hướng dẫn hiệu quả, thiết thực để người dân tích cực tham gia, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, phấn đấu đạt chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến tối thiểu 70% cấp sở, 30% cấp huyện, 20% cấp xã, tỷ lệ giao dịch thanh toán không tiền mặt các hồ sơ thủ tục hành chính đạt tối thiểu 30% tại cấp sở, 5% tại cấp huyện;

Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​