• image01
  • image01

Tin vắn
Thực hiện "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dịch COVID-19!
Thứ bảy, ngày 4/6/2016
Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2023;

Căn cứ quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 7/7/2023, Sở Tài chính Đồng Nai có công văn số 3900/STC-NSNN công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Thực hiện thu ngân sách 06 tháng đầu năm 2023

1.1 Về thu ngân sách: tổng thu là 27.767 tỷ đồng, đạt 45% so với dự toán, bằng 78% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Thu nội địa: là 19.104 tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán, bằng 83% so với cùng kỳ. (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất 1.091 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 1.097 tỷ đồng thì thu nội địa là 16.915 tỷ đồng, đạt 47% so với dự toán và bằng 89% so với cùng kỳ).

b. Thu xuất nhập khẩu: là 8.663 tỷ đồng, đạt 40% so với dự toán và bằng 70% so cùng kỳ.

2. Chi cân đối ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm 2023:

Về chi ngân sách địa phương: thực hiện là 7.744 tỷ đồng, đạt 31% so với dự toán và đạt 93% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: là 2.194 tỷ đồng, đạt 22% so với dự toán và bằng 94% so với cùng kỳ.

b. Chi thường xuyên: là 5.550 tỷ đồng, đạt 38% so với dự toán và đạt 94% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, thu chi ngân sách địa phương 06 tháng đầu năm các cấp ngân sách vẫn đảm bảo cân đối được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và quản lý ngân sách.

3900 STC CONG KHAI.pdf3900 STC CONG KHAI.pdf

NinhLHTH-2023-6T-B59-TT343-75.signed.pdfNinhLHTH-2023-6T-B59-TT343-75.signed.pdf 

NinhLHTH-2023-6T-B60-TT343-75.signed.pdfNinhLHTH-2023-6T-B60-TT343-75.signed.pdf NinhLHTH-2023-6T-B61-TT343-75.signed.pdfNinhLHTH-2023-6T-B61-TT343-75.signed.pdf


Hình ảnh hoạt động

Video clip

Không có video clip.
Xem thêm

Liên kết website

Lượt truy cập

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​