Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Danh mục các TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Các TTHC triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của Sở Tài chính

STT

Lĩnh vực

Tên thủ tục hành chính

Mức độ

1

Tin học và thống kê tài chính

Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

4

2

Quản lý giá

Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh

4

3

Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh

4

4

Quản lý công sản

Quyết định điều chuyển tài sản công

4

5

Quyết định thanh lý tài sản công

4

6

Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư

4

7

Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị

4

8

Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công

4

9

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước

4

10

Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

4

11

Quyết định bán tài sản công

4

12

Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ

4

13

Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công

4

14

Quyết định tiêu huỷ tài sản công

4

15

Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị huỷ hoại

4

16

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê

4

17

Phê duyệt đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

4

18

Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc

4

19

Quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện dự án

4

20

Xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước

4

21

Mua quyển hóa đơn

3

22

Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

4

23

Thanh toán chi phí liên quan đến bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

4

24

Thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn giấu, bị vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không xác định được chủ sở hữu

4

25

Tài chính doanh nghiệp

Thanh toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

4

26

Quyết toán kinh phí sản phẩm công ích giống nông nghiệp, thủy sản

4

Cá nhân, tổ chức khi có nhu cầu thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trên có thể liên hệ Tổng đài 1022   (0251) 1022 để được hướng dẫn cụ thể​

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​