Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh Đồng Nai năm 2023;

Căn cứ quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Ngày 03/10/2023, Sở Tài chính Đồng Nai có công văn số 5907/STC-NSNN công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 09 tháng đầu năm 2023 như sau:

1. Thực hiện thu ngân sách 09 tháng đầu năm 2023

1.1 Về thu ngân sách: tổng thu là 39.257 tỷ đồng, đạt 64% so với dự toán, bằng 81% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Thu nội địa: là 26.382 tỷ đồng, đạt 66% so với dự toán, bằng 85% so với cùng kỳ. (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất 1.501 tỷ đồng, thu xổ số kiến thiết 1.630 tỷ đồng thì thu nội địa là 23.251 tỷ đồng, đạt 65% so với dự toán và bằng 90% so với cùng kỳ).

b. Thu xuất nhập khẩu: là 12.876 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán và bằng 72% so cùng kỳ.

2. Thực hiện chi ngân sách 09 tháng đầu năm 2023

2.1. Về chi ngân sách địa phương: thực hiện là 13.306 tỷ đồng, đạt 48% so với dự toán và đạt 86% so với cùng kỳ. Trong đó:

a. Chi đầu tư phát triển: là 3.795 tỷ đồng, đạt 38% so với dự toán và bằng 73% so với cùng kỳ.

b. Chi thường xuyên: là 8.739 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán và đạt 92% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, thu chi ngân sách địa phương 09 tháng đầu năm 2023 các cấp ngân sách vẫn đảm bảo cân đối được nguồn tồn quỹ trong việc điều hành và quản lý ngân sách.


5907 STC CONG KHAI.pdf5907 STC CONG KHAI.pdf

th2023tb59tt34375signed.pdfth2023tb59tt34375signed.pdf

th20239tb60tt34375signed.pdfth20239tb60tt34375signed.pdf

th20239tb61tt34375signed.pdfth20239tb61tt34375signed.pdf

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​