Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
CÔNG KHAI NỘI DUNG TRÌNH HĐND TỈNH QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 TỈNH ĐỒNG NAI

​Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12  năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy chế công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.
Ngày 28/11/2023, Sở Tài chính đã có công văn số 7430/STC-NSNN công khai nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, cụ thể như sau:
1. Tổng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 56.170.000 triệu đồng, trong đó;
- Dự toán thu nội địa :   38.370.000 triệu đồng;
- Dự toán thu lĩnh vực xuất nhập khẩu :   17.800.000 triệu đồng;
2. Dự toán thu ngân sách địa phương :   31.035.301 triệu đồng;
Trong đó:
- Các khoản thu hưởng theo phân cấp :                          23.217.300 triệu đồng;
- Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW :     4.670.467 triệu đồng;
- Nguồn kết dư :        619.898 triệu đồng;
3. Dự toán chi ngân sách địa phương :                       31.035.301 triệu đồng;
- Dự toán chi đầu tư phát triển:                                      12.840.605 triệu đồng;
- Dự toán chi thường xuyên:   15.295.690 triệu đồng;
- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:                                         2.910 triệu đồng;
- Dự phòng ngân sách:                                                        537.096 triệu đồng;
Tóm lại: Dự toán năm 2024 về cơ bản đảm bảo đủ cho các nhiệm vụ chi đầu tư phát triển, ổn định chính trị, an ninh trật tự, phát triển kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội,... trên địa bàn tỉnh.


Nguyễn Thị Hồng Nhung

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​