Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản triển khai

Đề nghị thông báo giá tư vấn đấu thầu (Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu; tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu)

Đề nghị thông báo giá tư vấn đấu thầu (Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu; tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu) tư vấn thẩm định giá tài sản theo yêu cầu định giá số 1026/YC-CSHS-Đ1 ngày 28/02/2024

Đề nghị thông báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản

Đề nghị thông báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản

Năm 2024, tiếp tục cắt giảm, tiết kiệm 5% ngay từ đầu năm dự toán chi thường xuyên so với dự toán được giao

Ngày 04 tháng 01 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, trong đó yêu cầu Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương:

Nội dung, mẫu biểu và thời gian nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán niên độ năm 2023

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, Sở Tài chính có Công văn số 1056/STC-TCHCSN về nộp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán năm 2023, theo đó đề nghị:

Báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản tại thời điểm quý II/2022

Đề nghị thông báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản tại thời điểm quý II/2022 đối với Gói thầu số 1: mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay thuộc Gói thầu mua sắm tập trung năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19/2023/NQ-HĐND NGÀY 29/9/2023 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19/2023/NQ-HĐND NGÀY 29/9/2023 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Hướng dẫn phân bổ và giao dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2022 về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC Ngày 16 tháng 09 năm 2022 về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​