Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây

Văn bản triển khai

Báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản tại thời điểm quý II/2022

Đề nghị thông báo giá tư vấn thẩm định giá tài sản tại thời điểm quý II/2022 đối với Gói thầu số 1: mua sắm máy tính để bàn, máy tính xách tay thuộc Gói thầu mua sắm tập trung năm 2022

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19/2023/NQ-HĐND NGÀY 29/9/2023 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19/2023/NQ-HĐND NGÀY 29/9/2023 CỦA HĐND TỈNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Hướng dẫn phân bổ và giao dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 09 năm 2022 về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Quy định lập dự toán đối với đơn vị sự nghiệp công lập được Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 56/2022/TT-BTC Ngày 16 tháng 09 năm 2022 về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ quan ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công và phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định mới

Ngày 16 tháng 09 năm 2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 56/2022/TT-BTC về hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Hướng dẫn thực hiện dự toán ngân sách năm 2023

Ngày 13 tháng 12 năm 2022, Sở Tài chính có Văn bản số 7631/STC-TCHCSN gửi các Sở, ban, ngành về hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023

Yêu cầu quyết toán và duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc Hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, theo đó tại Điều 65, 66 có quy định các yêu cầu quyết toán và duyệt quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước

Về phân bổ và giao dự toán ngân sách nhà nước: Ngày 25 tháng 06 năm 2015, Quốc Hội ban hành Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13, theo đó, tại khoản 2 Điều 49 có quy định:

1 - 10 Next

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TÀI CHÍNH - ĐỒNG NAI

Cơ quan chủ quản: Sở Tài Chính - Đồng Nai
Chịu trách nhiệm: Ban biên tập Website
Địa chỉ: Số 42 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hoà , tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: (0251).3847.778; Fax: (0251).3847.433; Email: stc@dongnai.gov.vn ​